Hyveet saavat ihmiselämän kukoistamaan. Hyveellä tarkoitetaan käyttäytymistä ja tunteita, taipumusta tuntea ja käyttäytyä tietyllä tavalla tietyssä tilanteessa. Jos esimerkiksi jollakulla on myötätunnon hyve, hän käyttäytyy

Rehellisyyttä voidaan yleisesti pitää moraalisena tai inhimillisenä hyveenä. Hyveenä, joka on yksi ihmisen mielen, tahdon ja sydämen ominaisuuksista. Rehellisyydellä on erittäin suuri merkitys ihmisen luonteen

Rohkeus (fortitudo) on oikeiden asioiden tekemistä pelosta huolimatta. Lue lisää rohkeudesta: Coriolanus, yhden asian mies (Olli-Pekka Vainio) Johtajan rohkeudesta (Olli-Pekka Vainio) Liikkeenjohto ja bushido osa