Sosiaaliseen kanssakäymiseen sisältyy aina kysymys siitä, kuinka paljon toisten miellyttämiseksi pitää tehdä. Toista lähtökohtaa voidaan pitää passiivisena, toista aktiivisena. Toinen perustuu toisten sietämiseen, toinen toisten