Johtajuus, johtaminen, johtaja

Alla olevien aforismien, mietelauseiden lisäksi selaa myös artikkeleitamme aiheesta ”johtajuus”.


Johtajuus, johtaminen, johtaja

Managerointi on asioiden tekemistä oikein; johtajuus on oikeiden asioiden tekemistä.

— Peter F. Drucker

Paras johtaja on se, jolla on tarpeeksi järkeä valita oikeat ihmiset haluamiinsa hommiin, ja tarpeeksi itsehillintää olemaan häiritsemättä heidän työtään.

— Theodore Roosevelt

Voidakseen johtaa muita on oltava valmis menemään edeltä yksin.

— Harry Truman

Johtajaksi ei synnytä. Johtajaksi kasvetaan. Se tapahtuu samalla periaatteella kuin mikä tahansa kasvu … kovalla työllä.

— Vince Lombardi

Johtajana sinun tulisi aina aloittaa sieltä, missä ihminen on, ennen kuin yrität johtaa häntä sinne, minne toivot hänen menevän.

— Jim Rohn

Karisma voi olla johtajien kompastuskivi. Se tekee heistä joustamattomia, vakuuttuneita erehtymättömyydestään, kykenemättömiä muuttumaan.

— Peter F. Drucker

Johtajuus on yhdistelmä strategiaa ja luonnetta. Jos pitäisi valita vain yksi, unohda strategia.

— Kenraali H. Norman Schwarzkopf

Esimerkillisyys ei ole paras tapa vaikuttaa muihin, se on ainoa tapa.

— Albert Schweitzer

Ihmiset pohtivat johtajan ja pomon eroa… Johtaja työskentelee avoimesti, pomo suljettujen ovien takana. Johtaja johtaa, pomo patistaa.

— Theodore Roosevelt

Managerointi on menestyksen tikapuiden tehokiipeämistä; johtajuus arvioi nojaavatko tikapuut alun pitäen oikeaa seinää vasten.

— Stephen R. Covey

Johtajuuden tehtävä on tuottaa lisää johtajia, ei seuraajia.

— Ralph Nadar

Ihmisten sisäisen kasvun tukeminen on johtajuuden korkein kutsumus.

— Harvey S. Firestone

Suuren johtajan rohkeus toteuttaa hänen visionsa nousee hänen intohimostaan, ei asemasta.

— John Maxwell

Johtajuuden tulee kasvaa niiden ihmisten tarpeiden ymmärtämisestä, joihin johtajuus tulee vaikuttamaan.

— Marian Anderson

Johtajuus on kyky muuttaa visio todellisuudeksi.

— Warren G. Bennis

Hyvät johtajat saavat ihmiset tuntemaan olevansa asioiden ytimessä, ei ulkopuolella. Jokainen tuntee voivansa antaa oman osuutensa organisaation menestykseen. Kun näin käy … heidän työnsä saa merkityksen.

— Warren G. Bennis

Johtajuus ei ole varattu vain jollekin eliitille. Se ei ole muutaman ihmisen, vaan usean kutsumus.

— Alexandre Havard

Johtajuus toteutuu luonteen välityksellä.

— Peter F. Drucker

Johtajuus on metafora valveutuneelle, johdonmukaiselle ja tasapainoiselle elämälle.

— Warren G. Bennis

Jos pyrin korvaamaan nöyryyden kommunikaatiotekniikoilla, epäonnistun johtajana.

— Alexandre Havard

Johtajuus merkitsee ihmisen vision kohottamista, hänen suorituskykynsä vahvistumista ja hänen persoonansa jalostumista aina poikkeuksellisuuteen asti.

— Peter F. Drucker

Johtajat osaavat soveltaa perittyä viisautta uusiin olosuhteisiin, he osoittavat, että viisaus on aina ajankohtaista.

— Alexandre Havard

Johtajat ovat vastuussa tulevaisuuden johtamisesta. Heidän täytyy tunnistaa, kouluttaa ja hoivata tulevaisuuden johtajia.

— Max De Pree

Johtajat, jotka ymmärtävät vain menetelmien ja numeroiden päälle, ovat nykypäivän eunukkeja. He eivät tule koskaan niittämään pätevyyttä ja luottamusta.

— Max De Pree

Koneiden tavoin ajattelevat ja toimivat ihmiset tullaan korvaamaan koneilla. Jokainen automatisoituva työ automatisoidaan. Jäljelle jäävät ei-automatisoituvat työt ovat kaikki johtamiseen liittyviä töitä. Niille, jotka eivät valitse johtajuuslinjaa, ei ole enää töitä tarjolla. Tämä dilemma tulee olemaan ihmiskunnan suurimpia haasteita kolmannella vuosituhannella

— Peter Koestenbaum

Johtajien on oltava ihmisluonnon opiskelijoita.

— Alexandre Havard

Nöyryys on yksi todellisten johtajien ominaisuuksista. Se näkyy heidän kyvyssään ottaa linssit pois silmiltä ja tutkia niitä objektiivisesti… Jos löytyy säröjä tai taittoa (ennakkoluuloja, tietämättömyyttä, virhepäätelmiä), he säätävät ne kohti suurempaa viisautta.

— Stephen R. Covey

Suunnan säilyttäminen, fokuksen johdonmukainen kohdistaminen ja uskomustemme läpinäkyvyys eivät aina johda rakkauteen, mutta ne johtavat aina luottamuksen kautta toimivaan johtajuuteen.

— Warren G. Bennis

En enää opeta ihmisjohtamista työpaikalla… Opetan ennen kaikkea itsensä johtamista.

— Peter F. Drucker

Johtajat omistautuvat perhe-elämälle. Työn rakastaminen ja työnarkomania ovat kaksi eri asiaa. Jos laiminlyön perhettäni työni takia, käsitykseni oikeudenmukaisuudesta on syvästi häiriintynyt.

— Alexandre Havard

Kypsyys, joka tulee yksinkertaisesti vanhemmuudesta ja lasten elämään osallistumisesta – eli kovasta työstä ja velvollisuuksista – on mahtava voimavara johtajalle, joka on etevä työssään. Nuoret hyökkäävät ja pakonomaisesti voittoa tavoittelevat miehet eivät täytä vakavasti otettavien yritysten kestävän inhimillisen pääoman kriteereitä. Johtamiseen tarvitaan luottamusta, kulttuuritietämystä ja aitoa ihmisten välistä kunnioitusta.

— Janne Haaland Matlary

Temperamentti ei siis ole este johtajuudelle. Oikea este on luonteen puute, joka kuluttaa moraalisen energiamme ja tekee meistä soveltumattomia johtamiseen.

— Alexandre Havard

Maailman johtajien tulisi rukoilla – jo yksin niiden vuoksi, jotka kantavat heidän päätösvaltansa seuraukset, traagisimmatkin.

— Presidentti Cory Aquino

Viidennen tason johtaja tuo pohjaa yrityksen pysyvälle paremmuudelle olemalla ihmisenä vaatimaton [nöyrä], mutta ammatti-ihmisenä voimakastahtoinen.

— Jim Collins

Kaikki alkaa viidennen tason johtajista.

— Jim Collins

Hyvistä parhaiksi kehittyneiden yritysten johtajat aloittivat muutoksen palkkaamalla ensin oikeat ihmiset (ja karsimalla väärät) ja miettivät vasta sitten, mihin suuntaan yritystä lähdetään kehittämään.

— Jim Collins

Instituutioidemme vastuullinen, itsenäinen ja tehokas toiminta voidaan taata vain turvaamalla vapaus ja inhimillinen arvokkuus moniarvoisessa instituutioiden yhteiskunnassa. Hirmuvallan vaihtoehto on aktiivinen, vastuullinen johtaminen, ja se on ainoa suojautumiskeinomme sitä vastaan.

— Peter F. Drucker

Johtaja joutuu aina kosketuksiin ihmisessä piilevän hyvän ja pahan kanssa. Tämän tietävät kaikki, joilla on kokemusta johtamisesta. Olen johtamistaidon konsulttina oppinut enemmän teologiasta kuin aikoinaan uskonnonopettajana toimiessani.

— Peter F. Drucker

Johtajat on se yhteiskunnan taho, jonka nimenomaisena velvollisuutena on saattaa resurssit tuottaviksi eli vastata järjestelmällisestä taloudellisesta kehityksestä.

— Peter F. Drucker, The Practice of Management

Johtajuuteen kasvamisessa on kyse ihmisenä kasvamisesta.

— Jari Sarasvuo

Valtiomiehen tuntee siitä, että hän aina pystyy erottamaan ensimmäisen luokan ongelman toisen luokan ongelmasta.

— Walter Lippmann

Olen mieluummin oikeassa kuin tulen presidentiksi.

— Henry Clay

Hyvä hallitusmies kysyy aina mikä on miehen suositus, huono haluaa tietää kuka on suosittelija.

— C. C. Colton

Jokainen joka saa viran Washingtonissa joko kasvaa tai pullistuu. Aina kun annan jollekulle viran, tarkkailen huolellisesti pullistuuko vai kasvaako hän.

— Woodrow Wilson

Hyvä Jumala, anna minulle voimaa tyytyä tyynesti asioihin, joita en voi muuttaa. Anna minulle voimaa muuttaa ne asiat, jotka voi ja täytyy muuttaa. Ja anna minulle viisautta erottaa, mitkä kuuluvat kumpaankin näistä ryhmistä.

— Ralph Waldo Emerson

Jos emme itse siedä totuudellisuuden kohtaamiseen liittyvää kipua, niin kuinka voimme odottaa sitä sitten [muilta]. Vain se voi opastaa, joka kulkee edellä.

— M. Scott Peck, Rakkauden psykologia

Ihmiset voidaan jakaa kahteen ryhmään: niihin, jotka kulkevat edellä ja saavat jotain aikaan, ja niihin, jotka kulkevat jäljessä ja arvostelevat.

— Filosofi Seneca (4-65 jKr.)

Johtajaksi tuleminen on synonyymi omaksi itseksesi tulemisen kanssa. Se on näin yksinkertaista. Se on näin vaikeaa.

— Warren Bennis

Menestyneisyyttä tärkeämpää on olla merkityksellinen. Merkityksellisyys tarkoittaa toisten auttamista.

— Steven Covey

Kuri palauttaa paikalleen sen, jonka pitäisi palvella, mutta joka haluaa johtaa.

— A. Carthusian

Suurmiehen ensimmäinen koetus on nöyryys.

— John Ruskin

Järkevä hallitsija kasvattaa kansaansa, viisaan hallinto on hyvässä järjestyksessä. Millainen on kansan hallitsija, sellaisia virkamiehet, millainen on kaupungin johtaja, sellaisia sen asukkaat. Holtiton kuningas vie kansansa tuhoon, kaupunkia vie eteenpäin sen johtajien viisaus.

— Sirakin kirja 10:1-3

Liikkeenjohdon suurta ivaa on se, että epäpätevän toimitusjohtajan on paljon helpompi pitää työnsä kuin epäpätevän alaisen.

— Warren Buffet

Johtajan tärkein ominaisuus on rohkeus tehdä päätöksiä.

— Gustaf Hägglund

Naisjohtajien verkosto on minulle yhtä mielenkiintoinen idea kuin maastoautolla ajavien tai rivitalossa asuvien verkosto.

— Isa Merikallio

Johtajan ainoa tehtävä on saada muut loistamaan.

— Olli Lipsanen

Johtajan tärkein tehtävä on olla johtamatta.

— Raimo Pitkänen, Paras neuvoni johtamiseen, ikinä!

Jos teet rajusti työtä kahdeksan tuntia päivässä, voit päästä pomoksi ja saat tehdä kaksitoistatuntisia päiviä.

— Robert Frost

Esimerkillinen johtaja ja ihminen viettää aikaa rohkeiden yritysten lisäksi erehdyksistä oppimisen ja vastuun kantamisen parissa.

— Isa Merikallio

Johtajuudessa puhutaan niin suurista asioista, että niiden alkeellinen ymmärtäminen alkaa vasta neljänkympin tienoilla.

— Jari Sarasvuo

Ihmiset haluavat seurata aitoja johtajia, eivät täydellisiä johtajia.

— Johtajuusguru John Maxwell

Johtajan ensimmäinen vastuu on todellisuuden määrittäminen. Viimeinen on sanoa kiitos. Siinä välissä johtaja on palvelija.

— Liikemies Max De Pree

Ihmiset eivät välitä kuinka paljon tiedät, ennen kuin he tietävät kuinka paljon välität.

— Johtajuusguru John Maxwell

Jokainen johdettava on hiomaton timantti. Johtajan tehtävä on rohkaista ja auttaa jokaista näkemään oma kyvykkyytensä ja mahdollisuusavaruutensa.

— Jorma Ollila

Kun ihminen saa vastuuta, häneen uskotaan ja häntä tuetaan sopivasti, niin jokainen meistä leimahtaa liekkeihin.

— Yritysjohdon valmentaja Makke Leppänen

Johtaja on parhaimmillaan, kun ihmiset tuskin huomaavat hänen olemassaoloaan. Kun hänen työnsä on tehty ja tavoite saavutettu, he sanovat, että teimme sen itse.

— Filosofi Laozi (604-531 eKr.)

Ennen kuin olet johtaja, menestys tarkoittaa itsesi kasvattamista. Kun sinusta tulee johtaja, menestys tarkoittaa muiden kasvattamista.

— Jack Welch

Johtajat ovat toivon jakajia.

— Napoleon

Yksi pahimmista johtamiseen liittyvistä myyteistä on se, että johtaminen tulee geeneistä. Tämä on järjetöntä, sillä itse asiassa se menee päinvastoin. Johtajaksi kehitytään, ei synnytä.

— Johtajuuden tutkija Warren Bennis

Johtaminen on palvelemista, ei sen enempää tai vähempää.

— Poliitikko André Malraux (1901-1976)

Joka ei koskaan oppinut tottelemaan, ei voi olla hyvä johtaja.

— Aristoteles

Tittelillä tai asemalla ei ole merkitystä, jos haluaa tulla johtajaksi, jota ihmiset seuraavat vapaaehtoisesti.

— Brian Tracy

Kuka tahansa voi pidellä ruoria, kun meri on tyyni.

— Kirjailija Publilius Syrus (50 eKr.)

Johtamisen taitoa on sanoa ei. On todella helppoa sanoa kyllä.

— Poliitikko Tony Blair

Nykypäivänä avain menestyksekkääseen johtamiseen on vaikuttaminen, ei auktoriteetti.

— Johtamisen asiantuntija Kenneth Blanchard

Noin sadan vuoden ajan vallinnut managementia ylikorostava johtamisajattelu ei riitä ratkaisemaan maailman ongelmia. Varsinkaan, kun se on ollut osa niiden syntymistä. Emme silti pääse yhtään parempaan tulokseen ylikorostamalla vuorostaan leadershipiä tai yrittäjyyttä.

— Tapio Aaltonen, Paula Kirjavainen, Eeva Pitkänen, Kutsumusjohtaja

Uuden suunnan johtajien tärkein instrumentti on näkemys: ”Teemme näin, koska on oikein toimia näin. Otamme uuden suunnan, koska jonkun on pakko ottaa se ensimmäisenä. Haluamme osoittaa johtajuutta, olla suunnannäyttäjiä.”

— Tapio Aaltonen, Paula Kirjavainen, Eeva Pitkänen, Kutsumusjohtaja

Kuten vaatetusbisneksessä, myös johtamisessa muodit ovat niitä varten, joilla ei ole tyylitajua. Tai tilannetajua, kuten johtamistutkijat sanoisivat. Johtajaa, oikeaa elävää ihmistä, tarvitaan, koska johtamistilanteet vaihtelevat sietämättömän monimutkaisesti ja moniulotteisesti.

— Tapio Aaltonen, Paula Kirjavainen, Eeva Pitkänen, Kutsumusjohtaja

Kuka tahansa osaa johtaa lyhyellä aikavälillä. Kuka tahansa osaa johtaa pitkällä aikavälillä. Näiden tekeminen samanaikaisesti on johtamisosaamista.

— Jack Welch

Aito johtajuus on jotain muuta kuin muualta hankittu kopio. Tärkeintä on itse sisäistetty johtamisen idea.

— Tapio Aaltonen, Paula Kirjavainen, Eeva Pitkänen, Kutsumusjohtaja

Johtajuus on pitkälti hyvän tahdon taidetta. Johtajuus lähtee henkilön luonteesta.

— Tapio Aaltonen, Paula Kirjavainen, Eeva Pitkänen, Kutsumusjohtaja

Johtaja ei voi yksin tehdä yrityksestä parasta, mutta johtaja voi yksin tehdä yrityksestä surkean.

— Jim Collins

Minun täytyy seurata heitä, olen heidän johtajansa.

— Poliitikko Alexandre Auguste Ledru-Rollin (1807-1874)

Hyvä johtaja kasvattaa lisää johtajia. Jos johtaja haluaa johtaa yksin, hän on tyranni. Todellinen johtajuus on hedelmällistä, sillä jokaisessa on johtajuuden siemen.

— Paavi Franciscus

Tämän päivän johtajat eivät ole ikuisia. Jos he eivät kylvä johtajuuden siemeniä, he ovat hyödyttömiä, he ovat diktaattoreja.

— Paavi Franciscus

Jos toimintasi inspiroi muita haaveilemaan, oppimaan, tekemään ja olemaan enemmän, olet johtaja.

— John Quincy Adams

Yksi tärkeimpiä johtajuusoppeja on sen havaitseminen, että sinä et aina ole huoneen tärkein tai älykkäin henkilö.

— Mario Batali

Johtajina olemme luopuneet oikeudesta keksiä tekosyitä.

— Horst Schulze

Mitä enemmän alaisesi onnistuvat ja menestyvät, sitä enemmän se kertoo sinusta johtajana.

— Riitta Huhtala

Kun johtajana uskallat heittäytyä ja annat myös joskus epävarmuutesi näkyä, saat paljon itsekin onnistumisen kokemuksia. Samalla ehkä kevennät taakkaa, joka syntyy siitä myytistä, että johtaja on aina oikeassa.

— Riitta Huhtala

Johtaja, joka ei itse johdonmukaisesti aina ja kaikkialla harjoita muilta vaatimaansa totuudellisuuden hyvettä, on organisaation suurin riskitekijä.

— Jason Lepojärvi

Tulevaisuuden johtajilta tullaan odottamaan ihmisosaamista eikä sitä voi oppia tekniikoilla. Se tulee vain olemisen kautta, sitä kautta että johtaja on yhteydessä omaan olemiseensa.

— Terapeutti Tommy Hellsten

Vasta silloin, kun sallit muiden mokata kunnolla, olet antanut heille tarpeeksi. Ja erityisesti sinun on sallittava se, että he saattavat suoriutua upeasti – omilla ideoillaan.

— Rob Bell

Jokaisella sanalla on seurauksensa. Samoin jokaisella vaikenemisella.

— Jean-Paul Sartre

Yllä olevien aforismien/mietelauseiden ja sitaattien/lainauksien lisäksi lue myös Hyvejohtajuus.fi-blogissa julkaistuja kirjoituksia aiheista ”johtajuus”, ”johtaminen” ja ”johtaja”.

Vastaa