Anteliaisuus — Anteliaisuuden hyve

Hyveet saavat ihmiselämän kukoistamaan. Hyveellä tarkoitetaan käyttäytymistä ja tunteita, taipumusta tuntea ja käyttäytyä tietyllä tavalla tietyssä tilanteessa. Jos esimerkiksi jollakulla on anteliaisuuden hyve, hän käyttäytyy tietyissä tilanteissa anteliaasti.