Rehellisyys — Totuudellisuuden hyve

Rehellisyyttä voidaan yleisesti pitää moraalisena tai inhimillisenä hyveenä. Hyveenä, joka on yksi ihmisen mielen, tahdon ja sydämen ominaisuuksista. Rehellisyydellä on erittäin suuri merkitys ihmisen luonteen vahvuudelle tai heikkoudelle ja persoonan tasapainoisuudelle.

Lue lisää rehellisyydestä:

Vastaa