Pettäminen on useiden mielestä pahinta, mitä parisuhteessa voi tehdä. Tästä huolimatta siitä ei juuri puhuta, vaan se yksinkertaisesti oletetaan suhteen perustalle. Se, miten osapuolet sen

Pari vuotta sitten kirjoitin Hyvejohtajuus.fi:hin blogauksen, jossa kerroin, miksi ”vanhentuneeksi instituutioksi” kutsuttu avioliitto on yhä järkevä ratkaisu. Avioitumisen hyödyt ovat kuitenkin pienentyneet koko ajan. Miksi?

Sosiaaliseen kanssakäymiseen sisältyy aina kysymys siitä, kuinka paljon toisten miellyttämiseksi pitää tehdä. Toista lähtökohtaa voidaan pitää passiivisena, toista aktiivisena. Toinen perustuu toisten sietämiseen, toinen toisten

Load More