Koulu ei enää vastaa tiedon jakamisesta ja opettamisesta. Sen tekee vuonna 2040 internet, robotti tai interaktiiviset pelit.

On vuosi 2040.

Maailmasta puuttuu kuri ja järjestys. Vallalla on ihmisestä ja elämästä vieraantunut arvomaailma. Menestys ja kunnia, itsekkyys ja oman edun tavoittelu. Raha ja rikkaus.

Ihmisiä käytetään välineinä oman edun tavoitteluun. Välittäminen on vain hyötyä, kivana oleminen vain teennäistä. Todellinen inhimillinen välittäminen alkaa kadota.

Koulu ei enää vastaa tiedon jakamisesta ja opettamisesta. Sen tekee vuonna 2040 internet, robotti tai interaktiiviset pelit.

Vanhemmat vievät lapsensa kouluun vain kasvamaan, ei oppimaan.

Opetushallitus pyrkii vastaamaan ihmisyyttä uhkaavaan haasteeseen, entisen arvomaailman löytämiseen – missä toisella ihmisellä oli välinearvon sijaan myös itseisarvo – luomalla uuden arviointijärjestelmän, jonka perusteena on antaa lapselle terve ja realisitinen kuva hänen kehityksestään, sekä osoittaa mihin hänen olisi pyrittävä ja mikä olisi ihannoitavaa, täyden kympin arvoista.

______________________________________________________

Uusi koulutodistus ja arviointimenettely:

Arviointi: 4=erinomainen … 1=heikko
(suluissa kerrotaan erinomaisuuden kriteeri)

Nimi:_Moelanen____________

4 3 2 1
Viisaus:
(käyttää älykkyyttään hyödyksi, etsii tietoa ja haluaa viisastua)
[ ] [ ] [ ] [x]
Oikeudenmukaisuus:
(kohtelee ihmisiä tasavertaisina ja yhtä arvokkaina)
[ ] [ ] [x] [ ]
Urhollisuus:
(uskaltaa auttaa kavereitaan, ottaa rohkeasti asiat hoitaakseen)
[x] [ ] [ ] [ ]
Rehellisyys:
(ei valehtele, yrittää kertoa totuuden)
[x] [ ] [ ] [ ]
Kohtuullisuus:
(ei ahnehdi, tietää rajansa, on kohtuullinen vaatimuksissaan)
[ ] [ ] [x] [ ]
Usko:
(uskoo itseensä, tavoitteisiinsa, pyrkimyksiinsä)
[x] [ ] [ ] [ ]
Toivo:
(toivoo asioita, joista olisi hyötyä hänelle itselleen ja muille)
[x] [ ] [ ] [ ]
Rakkaus:
(kunnioittaaa, suojelee ja rakastaa elämää)
[ ] [ ] [x] [ ]
Vastuullisuus:
(ottaa vastuuta teoistaan, ympäristöstään ja työnsä jäljestä)
[x] [ ] [ ] [ ]

Sanallinen arviointi:

Moelanen on ahkera, rehtisälli. Hän tekee mitä pyydetään ja uskaltaa toimia vastuullisena jäsenenä yhteiskunnassa. Moelasen vahvuus on hänen työmoraalinsa. Kehittämistä hänellä olisi tiedon lisäämisessä ja älyllisten haasteiden harjoittamisessa. Moalanen on taipuvainen kateellisuuteen eikä erityisemmin harjoita myötätuntoa ja iloa. Moilanen saavutti OPS:ssa määrätyt tavoitteet.

Oppilas on hyväksytysti suorittanut vuosikurssin, ja hän on askeleen lähempänä yhteiskuntakelpoista kansalaista [ X ]

Oppilas jää opettelemaan elämää uudelleen vuosikurssin ajan [   ]

______________________________________________________

Olisiko todistuksesta poistettava jotain? Entä lisättävä? Vaihtuisivatko hyveet vuosikurssittain? Millaisia hyveitä painotettaisiin ensimmäisellä luokalla? Entä lukiossa?

Mitä ongelmia tälläinen arviointi voisi synnyttää? Entäpä mitä hyvää siitä voisi seurata?

Kenen vastuulla on tiedon jakaminen, voisiko koulu ottaa suuremman vastuun kasvatuksesta?

Pitäisikö koulussa käydä enemmän moraalisia ja eettisiä keskusteluja?

Pitäisikö koulussa opettaa antiikistakin tuttuja hyveitä, tai arvoja? Mihin tämä johtaisi?

Pitäisikö lasten/nuorten/aikuisten arvomaailmasta huolestua?

Millaisen todistuksen sinä saisit, tai olisit saanut?

Muita juttuja

2 thoughts on “Koulutodistus vuonna 2040

Comments are closed.