Miksi keski-ikäinen mies joutuu seksiskandaaliin?

Iltapäivälehdet revittelevät vähän väliä otsikoita tunnetuista miehistä, joiden työuraa koettelee seksiskandaali: pääministeri ja Ruusunen, urheilutoimittaja joka ei selostanut Lontoon olympialaisissa, Yhdysvaltojen presidentti ja Monica L.

Mitä heille tapahtui? Matti väistyi politiikasta, urheiluselostajasta emme vielä tiedä, Billistä olemme kuulleet vähän – Hillarysta sitäkin enemmän.

Miksi keski-ikäinen mies joutuu seksiskandaaliin? Eikö miehen pitäisi olla ehyt kokonaisuus keski-iässä, jolloin hän voisi elämän tuomalla viisaudella hallita omia tuntemuksiaan ja ympäristön viettelemyksiä?

Psykologiassa on vuosikymmeniä opetettu, että minuus muodostuu varhaislapsuudessa ja että nuoruudessa identiteetti muotoutuu pysyväksi. Nykykäsityksen mukaan ihmisen identiteetti rakentuu pala palalta elämän aikana. Onpa jopa todettu, ettei joidenkin ihmisten identiteetti vakiinnu koskaan.

Nuoren miehen elämän haaveisiin kuuluu mieluisa työ, parisuhteen solmiminen ja lasten hankkiminen. Jossain vaiheessa asunnon ja vapaa-ajan varustuksen kautta kuvataan omaa taloudellista asemaa.

Tällaiset haaveet ovat turvallisia. Sosiaalinen perinne edellyttää miestä toimimaan näin, ja myös ihmisen biologinen puoli ohjaa parisuhteen tavoitteluun. Yhteiskunnallisesti arvioituna pariutuminen ja perheen perustaminen sekä lasten kasvattaminen vanhempien huomassa on turvallinen ja myös edullinen sosiaalinen struktuuri.

Keski-iässä mies saattaa havahtua ja huomata, että tunnesuhde ja mahdollisesti seksisuhde omaan puolisoon ei toimi. Mitä mies voi tehdä? Hänellä on kaksi tapaa ratkaista tilanne: joko rakastua ja aloittaa uusi suhde tai elvyttää vuosia jatkunut parisuhde.

Väitöstutkimuksessani tarkastelin syitä, miksi parisuhteessa elävä keski-ikäinen mies rakastuu ja hakeutuu uuteen suhteeseen. Tutkimukseni pohjalta voin todeta, että rakastuminen on eräs keino muuttaa epätyydyttävää elämäntilannetta.

Kun ihminen rakastuu, ihastuu tai ajautuu seksisuhteeseen, ei syynä ole pelkästään hakeutuminen seikkailuihin tai tilapäisiin nautiskeluihin, vaan rakastuminen, ihastuminen ja seksisuhde voivat olla pakoyrityksiä elämäntilanteen muuttamiseen. Rakastuminen voidaan ymmärtää positiivisena tapana tavoitella muutosta: ihminen pyrkii pois vanhasta, epätyydyttävästä elämäntilanteesta.

Hänellä on toivo uudesta ja aikaisempaa paremmasta elämästä uuden puolison kanssa. Hän saa rakastumisesta voimavaroja elämän tilanteensa korjaamiseen. Rakastumisen vaihtoehtona voisi olla masentuminen, työnarkomania tai alkoholisoituminen, joilla olisi huomattavasti negatiivisempi vaikutus myös lähipiiriin ja työympäristöön.

Kahden ihmisen välinen suhde on alkanut yleensä rakastumisen tunteesta ja halusta muodostaa symbioottinen suhde toisen ihmisen kanssa. Rakastumisvaihe on johtanut useimmiten yhteiselämään, jossa keskeistä on yhteisten tavoitteiden saavuttaminen: lapset, koti ja riittävä varallisuus.

Haasteellinen vaihe parisuhteessa on silloin, kun puolisot ovat saavuttaneet edellä mainitut asiat. Jompikumpi havaitsee, ettei puoliso olekaan se sama ihminen, johon hän aikoinaan rakastui.

Suotuisissa olosuhteissa puolisot ovat olleet tietoisia omasta ja toisen kehittymisestä ja he ovat saattaneet edesauttaa toisiaan oman minuuden muotoutumisessa. Tällöin parisuhde jatkuu harmonisena liittona, jossa kumpikin osapuoli tuntee olevansa oma itsensä sekä kokee hyvän olon tunteen siitä, että voi jakaa juuri oman puolisonsa kanssa elämänsä. Puolisoille ei tule tarvetta rakastua ja aloittaa seksisuhdetta kolmannen osapuolen kanssa.

Parisuhteessa elävien tulisi olla tietoisia omasta minuudestaan ja siitä, mitä he toivovat elämältään sekä samalla tiedostaa puolisossaan tapahtuvat muutokset sekä tämän toiveet. Kahden ihmisen yhteisessä elämässä kuljetaan kohti yhteisiä tavoitteita, ei velvollisuudesta, vaan siitä tunteesta, että juuri tämän ihmisen kanssa haluan jakaa elämäni.

Muita juttuja

One thought on “Miksi keski-ikäinen mies joutuu seksiskandaaliin?

Comments are closed.