Arvio: Positiivisen psykologian voima

positiivisen-psykologian-voima-arvioPositiivinen psykologia on alkaneen vuosituhannen merkittävimpiä suuria tarinoita, ainakin humanististen tieteiden alalla.

Lotta Uusitalo-Malmivaaran toimittama artikkelikirja Positiivisen psykologian voima (PS-kustannus 2014, 381 s.) on kokoomateos tästä ihmisen toiminnan ymmärtämisen murroksesta. Kirjan 16 artikkelia valaisevat teemaa asiantuntevalla, runsaalla ja kutsuvalla tavalla.

Skaalaa ja aluevaltauksia

Käsittelyssä on positiivisen psykologian ydinajattelu, onnellisuus, hyveet, mindfulness, hyvinvointi, vahvuudet, myötätunto, terapia, pedagogiikka, yhteisöllisyys, työn imu, motivaatio, sisu ja kutsumus, monine lisäteemoineen.

Miksi tämä kirja kannattaa lukea? Siksi, että se on ajankohtaisin ja monipuolisin suomenkielinen lähdeteos positiivisesta psykologiasta. Kyseessä on siinä määrin läpitunkeva ilmiö, että sitä on syytä tuntea muutenkin kuin sloganeina, joita voi käyttää sujuvasti small talk -tilanteissa.

Kirjan luonteeseen kuuluu, että samoja asioita toistuu eri artikkeleissa. Jokainen kirjoitus on itsenäinen kokonaisuus, johon pääsee sisälle, vaikkei olisi lukenut kirjan muita artikkeleita.

Yksinkertaisesti syvälle

Positiivisella psykologialla alkaa olla vakiintunut kaanoninsa, kanonisoidut oppi-isänsä ja kiteytynyt tapansa kertoa oma syntyhistoriansa. Sen luomiskertomukseen kuuluu, että aikaisemmin psykologia ja terapia keskittyivät ongelmien ratkaisuun. Sitten Martin Seligman ja kumppanit havahtuivat tutkimaan elämän myönteisiä ilmiöitä, kuten onnellisuutta ja hyveitä.

Jos positiivinen psykologia olisi tuote ja minä tuotteen markkinoinnista vastaava henkilö, niin juuri noin toimisin. Kerro yrityksesi ja tuotteesi tarina, anna sille yksinkertainen ja selkeä muoto, toista samoja perusasioita.

Positiivisen psykologian lipunkantajat ovat kertoneet asiansa siten, että viesti on ollut helppo ottaa vastaan. Ovatko he yksinkertaistaneet ja popularisoineet asioita? Vai onko niin, että suuret totuudet lopulta ovat yksinkertaisia?

Syvällisyys ei todellakaan ole samaa kuin vaikeaselkoisuus. Minusta tämä kirja osoittaa sen.

Rajat ylittävä kehittyvä ilmiö

Osa positiivisen psykologian uskottavuutta on siinä, että sen perusajatuksilla on pitkä historia. Siksi uskon toiveikkaasti, että sen tulokset ja oivallukset ovat pysyviä, kehittyviä ja muodostuvat kulttuurimme pohjavirraksi.

Kirja on sikälikin uskottava, että siinä on otettu esille myös positiivisen psykologian kritiikkiä. Onnellisuusprofessori Markku Ojanen muistuttaa, että liian jyrkkää kahtiajakoa myönteisen ja kielteisen välille ei tule tehdä.

Kirjan edustama ajattelu on häkellyttävän poikkitieteellistä. Psykologien lisäksi virtauksessa on mukana sosiologeja, sosiaalipsykologeja, kasvatustieteilijöitä, filosofeja, teologeja, terapeutteja, biologeja, aivotutkijoita, psykiatreja. Entä mitä positiivinen psykologia voisi antaa juridiikalle?

Lotta Uusitalo-Malmivaaran ja kumppaneiden teos on ajatuksia kiihottava tietoisku.

Muita juttuja

One thought on “Arvio: Positiivisen psykologian voima

Comments are closed.