Host Leadership: Vieraanvaraisen johtajan kuusi roolia

Host-cover-21

Leader as a host – miten vieraanvaraisuudesta voi kehittyä nykyaikaisen ketterän- ja verkostojohtamisen malli? Host Leadership, Six New Roles of Engagement -kirjassa johtamisvalmentajat Mark McKergow ja Helen Bailey kuvaavat kuusi käytännönläheistä roolia tilanteisiin sankarijohtajien jälkeiselle aikakaudelle.

Kaikkivoivan sankarijohtajan aika on mennyt. Tulevaisuudessa johdetaan yhä enemmän matalahierarkkisia organisaatioita, itseohjautuvia tiimejä ja verkostoja.

Host leadership, Six New Roles of Engagement -kirjassa Mark McKergow ja Helen Bailey kertovat, miten johtaja tasapainottaa omaa rooliaan: hänen tulee yhtäältä olla edelläkävijä ja näyttää suuntaa ja toisaalta antaa tilaa vastuunotolle ja tiimin jäsenten loistamiselle.

Host leadership -kirjan kantava teema on vertauskuva johtajasta hostina, vieraista huolehtivana emäntänä tai isäntänä. Johtamista käydään läpi kuuden eri roolin kautta.

Host johtaa kutsumalla ihmisiä yhteen ja tarjoamalla heille yhteisen alustan keskusteluille. Hän vie asioita eteenpäin pienin askelin. Malli on tuttu ketterästä kehittämisestä ja ratkaisukeskeisyydestä: pidä tavoite mielessä, älä huoli mitä lähitulevaisuudessa tapahtuu, vaan keskity seuraavaan askeleeseen.

Kirjassa yhdistetään ja ammennetaan ketteristä menetelmistä, verkostojohtamisesta, ratkaisukeskeisyydestä, Art of Hosting -fasilitointisuuntauksesta ja palvelevasta johtajuudesta. Kirjoittajilla on pitkä kokemus valmentamisesta, mikä näkyy lukuisissa esimerkeissä ja käytännöllisissä vinkeissä.

Kuusi roolia ohjaavat johtajaa eri tilanteissa

Käynnistäjän ja aloitteentekijän roolissa johtaja kuuntelee, mitä on tulossa ja laittaa asiat liikkeelle. Mitä tarvitaan juuri nyt? Mitä voimme tehdä heti, jo seuraavien parin päivän aikana?

Kutsuja houkuttelee pehmeällä vallankäytöllä mukaan yhteistyöhön. Tämä korostuu verkosto-, vapaaehtois- ja itseorganisoituvien tiimien johtamisessa, eli tiimeissä, joissa ketään ei voi käskeä. Yhteistyöhön voi vain kutsua.

Tilan luoja varmistaa, että kaikki pääsevät yhtä hyvin keskusteluihin mukaan. Sekä fyysisen että psyykkisen tilan pitää olla riittävän turvallinen, jotta hyvä vuorovaikutus onnistuu. Tuttu kokouspöytä edustaa turvallisuutta. Muuttamalla tilaa voidaan luoda pientä jännitystä, mikä voi auttaa näkemään asioita uudella tavalla.

Tilan luominen voi olla myös tilan luomista omaan ajatteluun – pysähtymistä asioiden äärelle. Se voi olla mindfulnessia, meditointia tai työnohjausta.

Portinvartija päättää, ketkä ja kuinka monta pääsevät mukaan. Muuttamalla tilaisuutta isommaksi tai pienemmäksi vaikutetaan yhteisöllisyyden määrään ja luonteeseen.

Kun mukana on paljon ihmisiä, saadaan kattava edustus, mutta asioiden käsittely jää melko pinnalliseksi. Pieni johtoryhmä pystyy käsittelemään asiat monipuolisemmin ja syvällisemmin, mutta tavoittaa vain pienen ryhmän ihmisiä.

Yhdistäjän rooli on verkostojohtamista, eli yhteyden luomista ihmisten välillä. Hyvä isäntä saa vieraat loistamaan ja katsoo ihmisiä onnistumissilmälaseilla; mitä he osaavat ja tekevät hyvin.

Mitä enemmän annan sinulle, sen todennäköisemmin saan joskus jotain takaisin. Yhteistyömme vahvistuu. Jos annan jotain (tietoa, tukea, välittämistä), niin meillä on sitä molemmilla sitä enemmän, ei vähemmän.

Osallistujan rooli on tasapainottelua siinä, kuinka paljon johtaja osallistuu ja kuinka paljon astuu taakse antaen johdettavien loistaa. Omalla toiminnallaan emäntä tai isäntä viestii vierailleen, kuinka hänen luonaan käyttäydytään. Kutsujen isäntä varmistaa, että muut saavat ensin ruokansa. Sitten hän osallistuu keskusteluihin ja ruokailuun yhtenä vieraiden joukossa.

Liikkuessaan vieraiden joukossa johtaja saa paljon tietoa. Ajatus on sama kuin japanilaislähtöisessä gemba -kävelyissä: olla johdettavien arjessa läsnä ja tavoitettavissa.

Ota seuraava askel, älä huolehdi keskipitkästä aikavälistä

Yhtiöiden sisäisen verkostoitumisen on havaittu parantavan tuloksellisuutta. Asiat ovat yhä monimutkaisempia ja ongelmat pirullisia, ettei niihin ole yksinkertaisia vastauksia, alkua tai loppua. Tällöin ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan yhden osaston tai tiimin voimin, vaan yhteistyössä ja ketterästä kehittämisestä tutuin pienin askelin.

Monissa organisaatioissa mietitään parhaillaan, miten rakentaa keskustelevampaa ja itseohjautuvampaa työkulttuuria asiantuntija- ja verkosto-ympäristöissä. Johtaminen on isojen kysymysten äärellä.

Host leadership -kirja tarjoaa yhden askelmerkin eteenpäin. Astu esiin käynnistämään muutos, liiku vieraiden parissa, katso parvekkeelta yleiskuva ja vetäydy välillä keittiöön pohdiskelemaan ratkaisuja.

Muita juttuja