Johtaja – ole rohkea, luota ja aloita onnistumisten kehä

Hyvä johtaja viestii useilla arkisilla teollaan luottavansa porukkaan. Siitä seuraa hyviä tuloksia: ihmisten fiilis ja työsuoritus paranee, ja sen kautta koko organisaatio onnistuu. Siksi se kannattaa. Yksi hyvä tapa vahvistaa luottamusta on antaa ihmisten toteuttaa sovitut asiat omalla tavallaan

Tee aloite ja lähde siitä, että luotat

Luottamus on aina kahden kauppa. Siinä on kummallakin osapuolella on kaksi roolia: täytyy luottaa toiseen ja olla itse luotettava.

Työelämässä on kuitenkin erilaisia valtasuhteita. Työkollegoiden, kuten ystävienkin, kesken olemme lähtökohtaisesti tasaveroisessa asemassa. Valtasuhde esimiehen ja alaisen välillä on erilainen. Siksi esimiehellä on suurempi vastuu aloittaa positiivisen luottamuksen kehä. Sinä, joka olet esimies tai johdat projektia: ota aloite ja aloita yhteistyö osoittamalla luottamusta, se kannattaa.

Olen haastatteluissa kysynyt ihmisiltä heidän kokemuksiaan luottamuksesta ja miten luottamus näkyy työn arjessa. Tässä kahden esimiehen kommentit heidän pohtiessaan suhdettaan alaisiin:

”Alaisilleni minun täytyy osoittaa, että luotan heihin “

“Sen olen avoimesti kertonut alaisilleni. Mikäli ei ole tarvetta, en tee tiivistä seurantaa. Lähtökohtaisesti luotan ihmisiin. Luotan ammattitaitoon, siksi heidät on palkattu tehtäviin”

Osoita luottavasi antamalla toiselle vapaus tehdä tehtävät omalla tavallaan

Tehokas ja edullinen tapa osoittaa luottamusta on antaa toiselle vapausasteita työn toteuttamisessa. Sinun ei tarvitse sanoa, ”luotan sinuun” tai muita korulauseita luottamuksesta. Mene itse asiaan ja puhu työtehtävistä.

Varmista, että yhteinen tavoite on kaikille selvä, ja anna toisille vapaus toteuttaa se omalla, heidän parhaaksi näkemällä tavalla. Ole rinnalla, jos he tarvitsevat sinua, älä mikrojohda puuttumalla jatkuvasti yksityiskohtiin – tai kuten puhekielessä usein kuulee sanottavan ”älä mikromanageeraa”.

Haastatteluissa eräs päällikkö muisteli entistä esimiehestään: Hän hallitsi asiat, mutta johtamistyyli ei ollut paras mahdollinen osaston kannalta, toimintatapa kohdistui kaikkiin. Hän puuttui kaikkiin asioihin ja hänen olisi pitänyt luottaa alaisiinsa.”

Toinen johtajan kertoi siitä, mitkä asiat ovat hänen työuransa aikana vaikuttaneet luottamukseen:“Välillä tavoitteet on haasteelliset. Mutta kun annetaan vapaus toimia, sekin on luottamusta, että annetaan tilaa tehdä ja ei rajata liikaa. Jos työtäni rajataan, koen että luottamus on kaventunut.”

Tilan antaminen saa ihmiset kokemaan osaamisensa arvostusta, käyttämään omaa ajatteluaan ja ratkaisukykyään ja kokeilemaan uutta. Se vahvistaa omaa luottamusta itseensä ja saa esiin ihmisten piilossa olevat vahvuudet. Organisaatio saa siis samalla rahalla enemmän resursseja käyttöönsä.

Tunnista oma roolisi ja anna rohkeasti muille tilaa

Jos huomaat, että et osaa antaa toiselle vapautta ja valitset ”mikrojohtamisen”

  • Kysy itseltäsi: Enkö tosiaan luota alaisiini vai onko syy jokin toinen ?
  • Keskustele asiasta sellaisen ihmisen kanssa johon luotat.
  • Tunnista, mistä on kyse, jotta et vahingossa välitä tarkoittamatta epäluottamuksen viestiä alaisellesi.
  • Toimi sen mukaan.

Toisinaan esimies unohtuu asiantuntijan rooliin siinä kohtaa, kun tila pitäisi antaa toisille tekemiseen. Ota myös asia puheeksi, jos huomaat jonkun henkilön porukassasi mikrojohtavan.

Ylimmän johdon edustajan pohti luottamuksen rakentamista omassa työyksikössään  seuraavasti: “Luottamus on…avoimuus, tiedon ja antaminen ja tilan antaminen tietenkin – kehityskeskustelussa sanoin alaiselleni, että hänen pitäisi antaa enemmän tilaa. Hän on perin sitoutunut tehtävään ja haluaisi pitää sen itsellään, mutta kaikkia ei tarvitse pitää itsellä, on hyviä alaisia, joille voi antaa ja saa itsekin enemmän. Tunnistan itsessäni samaa vikaa.”

Antamalla vapautta näet lisäksi nopeimmin sen, onko toinen luotettava. Sen tuloksena syntyy positiivinen kierre tai muu totuus tulee esille. Ensin mainittu toteutuu paljon useammin kuin viimeksi mainittu.

Ole siis rohkea. Aloita antamalla vapausasteita. Tue toista etsimään itse ratkaisuja, jotta tavoitteet toteutuvat, ja pysy rinnalla. Se vie oikeaan suuntaa ja synnyttää onnistumisia. Aina.

Muita juttuja

2 thoughts on “Johtaja – ole rohkea, luota ja aloita onnistumisten kehä

  1. Luotettavaan työntekijään voi luottaa, mutta aina löytyy niitäkin jotka käyttävät luottamusta, ”vapautta” väärin. Esimiehen tulee siis tuntea alaisensa, eikä vain kuvitella luottavansa.

Comments are closed.