Hyve vahvistuu harjoittamalla!

Erityisesti keskijohdossa ollaan johtajana ja johtajuudessa usein melko yksin. Miten ja mitä hyveitä voin harjoittaa coachin tukemana?

Elämme talvilomakauden sesonkia, aurinko kiipeää päivä päivältä korkeammalle. Suurin osa meistä johtajista ottaa pienen hengähdystauon tässä kohtaa kevättä ja viettää loman ulkoilusta nauttien. Vuosi 2011 on saatettu liiketoiminnassa hyvään vauhtiin, ja itse asiassa viime viikot ovat täyttyneet siitä uutisoinnista miten pörssiyritysten viime vuosi sujui. Useilla toimialoilla on näkyvissä suotuisammat ajat kuin vielä pari vuotta sitten.

Tuoreen Talouselämä-lehden numerosta 6/2011 olemme voineet lukea, että osa johtajista ja esimiehistä voi todeta työskentelevänsä taloudellisesti ja johtamismielessä menestyvässä yrityksessä (mm. Suomen Parhaat Työpaikat – tutkimus 2011). Esimiehenä on varmasti palkitsevaa kehittää osaamistaan tällaisessa ympäristössä. Osa johtajista on toisaalta viime aikoina kuullut seisovansa palavalla öljynporauslautalla, miettien seuraavaa siirtoa. Lukuisissa yrityksissä on tälläkin hetkellä menossa erilaisia muutos-, kehitys- ja uudelleenorganisointiohjelmia, joiden avulla halutaan varmistaa menestyminen myös tulevaisuudessa.

Milton Friedmanin mukaan (”The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”, The New York Times Magazine, September 13, 1970) yrityksen vastuu on tuottaa parasta mahdollista liiketoiminnan tulosta. Olen tuloksenteosta samaa mieltä, mutta entä jos johtajana haluaisin tarkastella tuloksenteon ja liiketoiminnan tavoitteitani hieman laajemmasta tarkastelukulmasta? Jos haluaisin pohtia tuloksellisuutta, johtajuutta ja muita arvoja esim. hyveiden silmälasien läpi? Kuka voisi sparrata minua viemään läpi yrityksen määrittelemiä muutoksia ja kehitysohjelmia? Kuka haastaisi minut pohtimaan ja tekisi niitä hankalia kysymyksiä?

Erityisesti keskijohdossa ollaan johtajana ja johtajuudessa usein melko yksin.

Johdon coach avuksi

Peter Drucker on sanonut, että ”johtajuus toteutuu luonteen välityksellä”.  Tällä sivustolla todetaan, että hyve on hyvä luonteenpiirre joka näkyy teoissa. Johtajana kehittyäkseni kaipaan välillä tätä luonteen ja toimintatavan pohdiskelua. Hankkimalla itselle henkilökohtainen coach (business coach/ executive coach) voi olla yksi hyvä tapa päästä pohtimaan johtajuuden luonnetta ja harjoittamaan hyveitä omassa johtamistyössä.

Hyvällä johdon coachilla on ns. sokraattinen lähestymistapa. Hän on aidosti kiinnostunut ja utelias toisen ihmisen suhteen, ja ennen kaikkea hän osaa tehdä hyviä kysymyksiä. Mainiota lukemista hyvän coaching-prosessin läpiviennistä em. otteella on tuore kirja The Coaching Caleidoscope (Kets deVries, Guillén, Korotov, Florent-Treacy, 2010).

Miten ja mitä hyveitä voin harjoittaa coachin tukemana?

Coachaukseen, erityisesti yrityskontekstissa liittyy aina näkyvästi tavoitteellisuus. Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Coach auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Näin valmennettava saavuttaa ja myös ylittää omat tavoitteensa ja auttaa organisaatiotaan menestymään.

Asiakas määrittelee tapaamisille tavoitteet, ja coach tukee asiakasta kysymällä, haastamalla ja keskustelemalla. Coaching mahdollistaa asiakkaan omia oivalluksia aiheeseen ja tavoitteisiin liittyen. Seuraavassa lyhyesti kolme hyvettä, joita mielestäni olisi oivallista harjoittaa johdon coachin avustuksella.

Rohkeuden hyve

Aloittaisin coachin kanssa varmasti suurisieluisuuden (magnanimitas) hyveestä. Johtajana ja johtajuudessa on paljolti kysymys suuntautumisesta kohti suuria asioita. Pitää uskaltaa unelmoida, tavoitella parempaa ja asettaa itselleen rohkeita tavoitteita. Samalla suurisieluisuus edellyttää riskinottokykyä ja haastamista. Pitää olla valmis kovaan työhön. Vince Lombardia siteeraten: ”Johtajaksi ei synnytä. Johtajaksi kasvetaan. Se tapahtuu samalla periaatteella kuin mikä tahansa kasvu… kovalla työllä.”

Coach voi auttaa haastamaan itsensä johtajana. Coach voi hyvillä kysymyksillä saada minut johtajana näkemään ja unelmoimaan, sekä oivaltamaan esim. omat epämukavuusalueeni ihmisten johtamisessa. Sopivalla väliharjoitteella tapaamisten välillä voin opetella uusia tapoja ja testata ajattelumallejani. Coach voi auttaa myös kasvamaan johtajana ja ymmärtämään sen kovan työn, joka kasvuun tarvitaan.

Viisauden hyve

Toinen mielestäni erittäin hyvin johtajan coachaukseen sopiva hyve on viisaus (prudentia). Viisaus saa johtajat näkemään tilanteet kontekstissaan ja tekemään päätöksiä tämän ymmärryksen perusteella. Juuri tämän viitekehyksen kohdalla ulkopuolinen osaava sparraaja voisi olla erittäin tarpeen.

Kuinka usein arjen johtamistyössä onkaan se tilanne, että päivän päätteeksi huomaan sammuttaneeni pelkkiä akuutteja tulipaloja? Miten voisin kehittää osaamistani liiketoiminnan tuloksellisuuden suhteen? Miten kykenisin käytännössä tekemään päätöksiä viisaasti ja toiminnan tavoitteiden suuntaisesti? Miten paljon tätä hyvettä voisikaan harjoittaa pohtimalla ja hakemalla asioihin erilaisia, tuoreita näkökulmia coachin avustuksella?

Rohkeuden hyve

Rohkeus (fortitudo) voisi olla myös oikein tarpeellinen hyve sparraajan avulla työstettäväksi. Rohkeus on oikeiden asioiden tekemistä pelosta huolimatta. Kuinka usein johtajana olenkaan tilanteessa, että olisi paljon helpompaa ja mukavampaa mennä yli siitä missä ns. aita maahan kaatuu? Onko johtamisessa todellisuudessa sellaisia asioita, jotka ”aika armeliaasti hoitaa”?

Ulkopuolelta johtajuutta tarkasteleva coach voi auttaa asettamaan asioihin, tilanteisiin ja päätöksentekoon liittyvän mahdollisen pelon ja arkuuden oikeisiin mittasuhteisiin. Osaavan coachin tuella olisi mahdollista harjoitella ja kokeilla erilaisia tilanteita.

Anteliaisuuden hyvettä harjoittamaan

Pakkasen naukuessa nurkissa haluan toivottaa kaikille lukijoille erinomaisen rentouttavaa ja levollista talvilomasesonkia. Olisiko lomalla syytä keskittyä vaikka anteliaisuuden hyveen harjoittamiseen käytännössä, antamalla oma jakamaton huomionsa läheisille, tärkeille ihmisille? Hyveiden harjoittamiseen tarvitaan ihmisiä, eivät ne pelkästään omassa mielessä ja oman pään sisällä analysoimalla kummoisiksi kehity.

Muita juttuja