Anna lähimmäisellesi luottamuksen lahja

luottamus

On asioita, jotka on helppo omistaa mutta joita on lähes mahdoton saada takaisin. Yksi tällainen asia on luottamus. Luottamuksen rakentaminen kestää vuosia mutta sen tuhoutuminen voi tapahtua hetkessä. Luottamuksen rinnalla – erityisesti liike-elämässä ja politiikassa – puhutaan usein läpinäkyvyydestä. Ajatellaan, että mitä läpinäkyvämpää lainsäädäntö tai liiketoiminta on, sitä enemmän yleisössä herätetään luottamusta.

Argumentti on pintapuolisesti looginen: Eikö ole selvää, että läpinäkyvyys, siis kaikesta salailusta pidättäytyminen, tuo lähemmäksi osapuolia ja lisää luottamusta näiden välillä?

Luottamus ja läpinäkyvyys ovat kyllä läheisiä käsitteitä – tosin siinä mielessä, että ne sopivat melko huonosti yhteen. Oikeastaan kyseessä on vastapari, mikä saattaa tuntua melko omituiselta väitteeltä.

Siinä missä luottamus on jokaisen merkittävän ihmissuhteen edellytys, läpinäkyvyys on keskinkertainen lääke luottamuspulaan.

Miksi läpinäkyvyys ei ole välttämättä hyvästä?

Tiedonjako ja sen perimmäinen hyvyys ovat 2000-luvun lempiajatuksia. Samalla kun yksityisyys on poistunut muodista, yhä useampi jakaa koko elämänsä kuvina, videoina ja teksteinä lukuisissa, miljoonien ihmisten käyttämissä palveluissa. Politiikassa avoimuus ja läpinäkyvyys ovat korostuneet tietovuotojen ja taantuman aikana. Erityisesti WikiLeaks ja siihen liittyvä liikehdintä ovat synnyttäneet suuria paineita eri instituutioita kohtaan olemaan avoimempia kansalaisten suuntaan.

Näissä kehityskuluissa ei sinänsä ole mitään pahaa. Ongelmallista sen sijaan on se, että läpinäkyvyydestä on tullut eräänlainen luottamuksen korvike. Aina kun luottamus rikotaan, tarjotaan anteeksipyyntönä lisää avoimuutta, lisää mahdollisuuksia hankkia tietoa, lisää vahtikoiria valvomaan julkista valtaa ja monikansallisia yrityksiä.

Jo tässä kohtaa pitäisi herätä kysymys: Mitä läpinäkyvyys lopulta on?

Jokaisella meistä on lähimmäinen, jonka motivaatioita emme kyseenalaista ja johon voimme luottaa ilman erillisiä sopimuksia. Hyvää ystävää ei ole tarpeen erikseen vaatia vaikenemaan jaetusta salaisuudesta, eikä puolisolta kysellä, missä olit, miksi olit ja kenen kanssa. Luottamus on varmuutta ja turvaa ilman läpinäkyvyyttä, ilman vaateita raportoida tekemisiään.

Ihanteellisesti niin yksilöt kuin yhteisötkin toimivat ansaitun varmuuden varassa. Läpinäkyvyys ei missään nimessä ole luottamuksen korvike, päin vastoin kyseessä on varakeino, joka ei enää perustu läheisyyteen tai hyveellisyyteen vaan puhtaan mekaaniseen selontekoon.

Luottamuksen hiljainen kuolema

Joka kerta, kun vaadimme läpinäkyvyyttä, vähennämme samalla luottamusta. On tietysti tapauksia, joihin läpinäkyvyys kuuluu välttämättömästi. Mainittaakoon tässä esimerkiksi julkisten asioiden hoito: Jotta kansalaiset voivat arvioida valtiovaltaa ja tehdä tämän pohjalta rationaalisia päätöksiä, tulee heillä olla mahdollisimman tarkkaa tietoa siitä, mitä ja miksi on aikaisemmin tehty. Sama pätee myös mediaan ja yrityksiin, joilta vaadimme läpinäkyvyyttä.

Se, että edellä mainitut esimerkit käsittelevät instituutioita –  ja abstraktioita kuten “kansa”, “valtiovalta”, “lukijat” ja “media” – ei kuitenkaan tarkoita sitä, että läpinäkyvyyden vaatimuksen vaikutukset jäisivät institutionaaliselle tasolle. Toimija on aina ihminen, ja vaikka kokemus tapahtuukin työntekijän roolissa, muuttaa se samalla tuota roolia kantavaa ihmistä. Näistä kokemuksista kukin palaa takaisin arkeensa ihmisenä, joka oli tekemisissä läpinäkyvyyden, ei luottamuksen, kanssa.

Työnantaja, joka ei luota työntekijöihinsä vaan valvoo näiden ajankäyttöä jatkuvasti erilaisin keinoin, on varmasti kaikille tuttu esimerkki. Mekaaninen valvonta työpaikalla voi tietysti tuoda lyhyen aikavälin etuja, mutta sen tuottaman vahingon rinnalla tällaiset edut jäävät olemattomiksi.

Joka tapauksessa jokainen työntekijä ja työnantaja kantaa nämä aikaisemmat kokemuksensa uudelle työpaikalle, kotiin, harrastuksiin. Näin luottamuspula leviää yhteiskunnassa hitaasti mutta varmasti.

Luottamus, ihmisarvoisen elämän perusta

Luottamuksen kasvattaminen vie aikaa ja luottamus myös katoaa hyvin nopeasti. Läpinäkyvyys sen sijaan voidaan saavuttaa hetkessä; riittää, että asiaa koskevat tiedot kerrotaan toiselle osapuolelle. Luottamukseen liittyy välttämättä tunteita, kuten rakkaus, läpinäkyvyys taasen on vain prosessi, joka ei synnytä mitään intiimiä yksilöiden välille.

Välitämme ihmisistä, joihin luotamme, ja luottamalla opimme välittämään.

Luottamusta ei voi vaatia, se täytyy ansaita. Kun läpinäkyvyys, sen sijaan, on vähäistä, sitä voidaan yksinkertaisesti vaatia lisää.

Luottamuksen merkitystä on mahdoton korostaa liikaa: Se parantaa elämän ennakoitavuutta, rakentaa yhteisöllisyyttä ja tekee yhteistyöstä helpompaa. Luonteenpiirteenä luottamus on eräs vahvimmista hyvinvoinnin ennustajista.

Muistele elämäsi tärkeimpiä ihmisiä ja hetkiä. Hyppäsitkö rakkauteen luottaen vai tenttasitko tulevaa puolisoasi varmistuaksesi, että kaikki on varmasti juuri niin kuin halusit? Kun päätit jättää leipätyösi ja aloit tavoitella pitkäaikaista unelmaasi – olla taiteilija, yrittäjä tai vähävarainen maailmanmatkaaja – luotitko intuitioosi vai teitkö perusteellisen kartoituksen kaikista mahdollisista tulevaisuuksista?

Todennäköisesti et ja et. Luotit ihmiseen, johon sitten rakastuit. Osoittamalla luottamusta ansaitsit rakkauden. Kun päätit heittää hanskat tiskiin ja ottaa elämässäsi uuden suunnan, luotit valintaasi – et suinkaan läpileikannut itseäsi loputtomilla kysymyksillä ja vaatimuksilla, mikä olisi halvaannuttanut sinut täysin. Todennäköisesti läheisesi toimivat samoin.

Meillä on suuri tarve varmuuteen ja toisaalta olemme myös hyvin kiinnostuneita tietämään kaikesta kaiken. Näihin tarpeisiin nykyaika tarjoaa erinomaiset työkalut, joita myös ahkerasti käytämme. On silti hyvä pitää mielessä, että tottumuksista kasvaa nopeasti tapoja, joista on hyvin vaikea luopua. Siinä vaiheessa, kun riskien pelossa heitämme luottamuksen roskakoriin ja nostamme läpinäkyvyyden tämän tilalle, menetämme jotain hyvin oleellista ja inhimillistä.

Olisiko kuitenkin niin, että vanhassa vara parempi?

Luottamuksen salaisuuden tiivistää hyvin Hemingway: “Paras tapa saada selville se, voitko luottaa toiseen ihmiseen, on luottaa häneen.”

Muita juttuja